Найновіше:

Ось і завершився І (районний) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018». Сьогодні, 14 грудня учасники, під час фінального етапу, змагалися у конкурсних випробуваннях «Урок» та «Навчальний проект».

Метою конкурсного змагання «Урок» було оцінити педагогічну майстерність конкурсанта. Всі учасники демонстрували свої вміння під час уроків, які як і зазвичай, тривали 45 хвилин.

Теми уроків та класи обиралися учасниками жеребкуванням.

Під час роботи журі оцінювало учасників за такими критеріями як:

– професійні знання предмета і методики його викладання;

– урахування фізіологічних і психологічних особливостей учнів (у тому числі шляхом реалізації індивідуального і диференційованого підходу);

– встановлення контакту з дітьми, організація навчальної взаємодії;

– активізація пізнавального інтересу учнів, стимулювання їхньої самостійності;

– професійні якості вчителя;

– встановлення міжпредметних зв’язків, формування цілісності знань та предметних компетентностей, цінностей і ставлень, реалізація діяльнісного підходу.

Метою конкурсного випробування «Навчальний проект»  було оцінити вміння конкурсантів проектувати дослідницько-пошукову діяльність учнів. Учасники розробляли та презентували технологічні карти навчальних проектів. Проблеми для розроблення технологічних карт навчальних проектів, так само як і під час інших випробувань, розподілялися серед конкурсантів шляхом жеребкування.

Фахові журі оцінювали:

– доцільність використання методів і засобів;

– відповідність між проблемою і темою, метою, завданнями проекту;

– логічність визначення завдань, структури розроблення проекту, очікуваних продуктів і результатів відповідно до мети;

– відповідність змісту, очікуваних продуктів і результатів навчального проекту віковим особливостям учнів-учасників проекту;

– педагогічну цінність навчального проекту (спрямованість на формування певних ключових і предметних компетентностей, цілісності знань учнів, цінностей та ставлень);

– практичну значущість для учнів очікуваних продукту та результатів навчального проекту.

Протокол

фото

[SvenSoftSocialShareButtons]