Найновіше:

Нормативна база інклюзивної освіти

Перелік:

Посада асистента вчителя Регламентується:

  • Наказ МОН від 06.12.2010 р №1205 “Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів”.
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. №635 “Про введення посади асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням”.
  • Лист МОНМСУ від 28.09.2012 р. №1/9-694 “Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням”.
  • Лист МОНМСУ від 25.09.12 №1/9-675 “Щодо посадових обов’язків асистента вчителя”.
  • Постанова КМУ від 08.07. 2015 р. № 479 урегульовує умови оплати праці асистента учителя (внесеними змінами у додаток 2 до постанови КМУ від 30 .08. 2002 р. №1298 встановлюються 8–10 тарифні розряди)

[SvenSoftSocialShareButtons]