Найновіше:

27 квітня на базі Районного методичного кабінету відділу освіти Новоселицької РДА відбувся обласний круглий стіл на тему «Використання досвіду міжнародних моніторингових досліджень якості освіти в контексті впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки» в старшій школі» у формі вебінару для вчителів природничих дисциплін.

Вебінар розпочала Волкова Ольга Володимирівна, методист з природничих дисциплін РМК. Вона ознайомила вчителів біології, фізики, географії із планом роботи, наголосила про актуальність даної теми. Проводила вебінар заступник директора з науково-методичної роботи ІППОЧО Богачик Тамара Степанівна. Під час виступу вона звернулася до учасників круглого столу із вітальним словом, зазначивши актуальність теми цього вебінару. У вебінері також взяли участь: Якименко Л. В. – завідувач відділу тестових технологій та ЗНО Групи моніторингу; Жук І. В., завідувач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін; Юзькова В. Д. – доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін ІППОЧО; Шепенюк І. М., старший викладач кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін; Жуковська С.В. – директор Чернівецької ЗОШ №5 Чернівецької міської ради; Руснак Т. М. – вчитель біології Чернівецької гімназії №5 Чернівецької міської ради; Рибчинський В.М. – завідувач НМЦ природничо-математичних дисциплін ІППОЧО; заступники директорів ЗЗСО Чернівецької області, що проходять курсову підготовку в ІППО; методист з фізико-математичних дисциплін РМК Гергеліжіу В.О. та вчителі природничих дисциплін Новоселицького району.

Стосовно питань організації та проведення міжнародного моніторингового дослідження PISA – 2018 у Чернівецькій області виступила Якименко Л. В. У своєму виступі Любов Володимирівна зазначила, що у тестуванні PISA–2018 акцент робиться не на знання матеріалу з конкретного предмету, а на логічне мислення. При оцінюванні, якщо відповідь учня невірна, аналізується логіка його мислення та враховується при кодуванні та виставленні оцінки.

Юзькова В. Д. – доцент кафедри методики викладання природничо-математичних дисциплін ІППОЧО, у своєму виступі зазначила, що дослідження PISA набуває особливого значення для України з огляду на те, що в нашій країні започатковані важливі реформи, спрямовані на підвищення якості освіти, зокрема й на перегляд змісту навчання. Матеріали цього дослідження, яке ґрунтуються на наукових і науково-методичних працях багатьох учених, відомих у галузі освітніх вимірювань, природничих дисциплін та методики викладання цих дисциплін, а також майже 20-річному досвіді проведення моніторингового дослідження, сприятимуть кращому усвідомленню місця природничо-наукових дисциплін в Новій українській школі та їхнього змісту. Також Валентина Дмитрівна розповіла про три основні компетентності, які виділені у природничо-науковій грамотності рамкового документа PISA: 1) пояснення явищ науково; 2) оцінювання й розроблення наукового дослідження; 3) наукова інтерпретація даних і доказів.

Директор Чернівецької ЗОШ №5 Чернівецької міської ради Жуковська С.В. розповіла, що це тестування виявляло здатність учнів оцінювати життєві ситуації, а після тестування обов’язковим було анкетування і бесіда з психологом.

Завідувач НМЦ природничо-математичних дисциплін ІППОЧО Рибчинський В.М. відзначив, що інтегрований курс «Природничі науки»– об’єднує фізику, хімію, біологію, географію, астрономію, екологію, покликаний дати цілісне наукове бачення світу, розвивати допитливість та вміти застосовувати наукові знання в повсякденному житті. Він розроблений для шкіл та класів суспільно-гуманітарного профілю, обирається учнями, які не планують складати ЗНО з предметів природничого профілю. Починають викладати курс вчителі природничих предметів без обов’язкового проходження курсів підвищення кваліфікації. Колегією МОН схвалено 4 проекти навчальних програм цього курсу, з якими педагоги мають змогу ознайомитися на сайті МОН.

Всі учасники круглого столу мали можливість задати запитання та взяти участь в обговоренні доповідей. Вчителі висловлювали подяку за цікаву та актуальну інформацію, задавали уточнюючі запитання стосовно тематики інтеграції природничих дисциплін. Педагоги Новоселицького району зацікавилися завданнями, які використовуються при дослідженні PISA і захотіли ознайомитися із їх змістом для поступового впровадження при викладанні природничх дисциплін. Якименко Л. В. розповіла, де можна переглянути такі завдання.

На завершення круглого столу його учасниками зроблено висновок про те, що з метою підготовки до PISA-2018 та для підвищення рівня професійної компетентності вчителів природничих дисциплін потрібно впроваджувати у навчальний процес заняття із використанням тематики міжнародних моніторингових досліджень якості освіти та методики складання і виконання завдань компетентнісного характеру. Рекомендовано вивчати та поширювати інформацію щодо участі України у Міжнародному моніторинговому дослідженні PISA на різних педагогічних заходах регіонального рівня, у засобах масової інформації та у друкованих виданнях.

[SvenSoftSocialShareButtons]