Найновіше:

Міністерство освіти і науки України планує на початку 2019 року проведення конкурсних відборів проектів підручників для 2, 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти (далі – Конкурси) з назв, наведених у додатках 1-3.

З цією метою просимо повідомити всі зацікавлені заклади освіти щодо можливості участі їх фахівців в експертизі (орієнтовні строки здійснення якої січень — Лютий 2019 р.) електронних версій проектів підручників і забезпечити їх своєчасну реєстрацію.

Для здійснення експертизи всі бажаючі повинні до 14 грудня поточного року зареєструватися в репозитарії навчальних матеріалів на веб-сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (розділ «Конкурсний відбір проектів підручників для 2, 6, 11 класів») або за посиланням: https://goo.gl/forms/BI4ctGoWUJoSTEBAd2

Експертами можуть бути особи-фахівці, які мають відповідну вищу освіту та обізнані з науково-методичними, психолого-педагогічними вимогами щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти, з яких передбачається здійснення експертизи електронних версій проектів підручників. Експертами не можуть бути особи, які під час здійснення експертизи матимуть конфлікт інтересів, автори (співавтори) проектів підручників, поданих на Конкурс, близькі особи зазначених категорій тощо, що може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень під час Виконання наданих повноважень. Завантажити…

За консультаціями звертатися:

0994807650 Науковий співробітник Чернівецької філії ІМЗО

Боднарюк С.М.

 

[SvenSoftSocialShareButtons]