Найновіше:

Усвідомити поняття «наскрізна лінія» сповна поки що складно. Але порахувати, скільки наскрізних ліній є — можна.

       Мета загальної середньої освіти забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

        Серед інструментів Нової української школи — компетентнісний підхід до формування змісту й організації освітнього процесу.

       Поняття «наскрізні лінії» запроваджене для увиразнення ключових компетентностей Нової української школи.

      Спільними для компетентностей Нової української школи є:

 • вміння:

– читати, розуміючи прочитане

– висловлювати власну думку усно й письмово

– критично і системно мислити

– логічно обґрунтовувати свою позицію

– конструктивно керувати емоціями

– оцінювати ризики

– приймати рішення

– розв’язувати проблеми

 • творчість
 • ініціативність
 • здатність співпрацювати з іншими людьми. 

 

Чотири наскрізні лінії НУШ

Наскрізні лінії — це:

 соціально значимі надпредметні теми, що:

– сприяють формуванню в учнів уявлення про суспільство в цілому

– розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях

засіб інтеграції:

– ключових і загальнопредметних компетентностей

 – навчальних предметів та предметних циклів.

Їх ураховують при формуванні освітнього середовища.

 

 1. Екологічна безпека і сталий розвиток

         Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток» підсилює формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості: збереження, захист довкілля, усвідомлення сталого розвитку, готовність брати участь у вирішенні питань навколишнього середовища та розвитку суспільства.

 

 1. Громадянська відповідальність

      Ця наскрізна лінія покликана забезпечити: розвиток соціальної й громадянської компетентностей, розкрити суть поняття «відповідальний громадянин» і визначити вектори його діяльності.

 

 1. Здоров’я і безпека

       Щоб реалізувати здоров’язбережувальну компетентність, слід докласти зусиль на формування учня, який: є духовно/емоційно/соціально/фізично повноцінним громадянином, дотримується здорового способу життя, активно долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища.

 

 1. Підприємливість і фінансова грамотність

      Мета наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» — навчання молоді:

–    раціонально використовувати кошти, 

–    планувати витрати, 

–   заощаджувати

–   реалізовувати лідерські ініціативи, 

–   успішно діяти в технологічно швидкозмінному середовищі.

Наскрізні змістові лінії:

à спільні для всіх начальних предметів, 

à є засобом інтегрування навчального змісту, 

à корелюються з окремими ключовими компетентностями,

à сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня

         Упроваджуючи у навчальний предмет наскрізні змістові лінії, передбачають:

 • розв’язування завдань реального змісту, 
 • виконання міжпредметних навчальних проектів,
 • роботу з різними джерелами інформації

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1912-sklki-naskrznih-lny-u-novo-ukransko-shkoli

[SvenSoftSocialShareButtons]