Найновіше:

У Державному стандарті початкової освіти,  затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87, першочерговою у переліку  ключових компетентностей, якими має володіти здобувач освіти на І рівні повної загальної середньої освіти, визнано – «Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

Основна  мета  початкового  навчання  української  мови  у  закладах загальної  середньої  освіти  з  навчанням  румунською  мовою  полягає  у формуванні  комунікативної  компетентності  здобувачів  освіти,  здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й  громадянського самовияву,  послуговуватися  нею  у  суспільному  житті,  міжнаціональному діалозі.

Саме розкриттю особливостей викладання державної мови у початкових класах шкіл з румунською мовою навчання в умовах впровадження Нової української школи була підпорядкована робота майстер-класу, що відбувся 27 лютого на базі Новоселицької гімназії.

На початку заходу було проведено анкетування педагогів щодо їх обізнаності із основними засадами НУШ, застосування елементів методик, розкритих у курсі на платформі EdEra, ІКТ, щодо утруднень у роботі та досягнень, якими могли би поділитися з колегами.

Розібрали питання стосовно ключових компетеностей, наскрізних умінь та наскрізних змістових ліній Нової української школи, змістовими лініями навчальної програми з української мови як державної для 1-2 класів.

 З теорією трьох поколінь (x, y, z)  та практичними лайфхаками   при вивченні української мови у 4-му класі ознайомила колег вчитель Динівецького навчально-виховного комплексу Чіча Альона Флорівна.

Вчитель початкових класів Магальської ЗОШ Гузун Тетяна Георгіївна поділилася базою зібраної  медіапродукції за програмою з літературного читання та  творчими підходами до роботи із чистомовками та скоромовками (презентації).

Особливості навчання української мови учнів у школах з румунською мовою навчання розкрила вчитель Острицької ЗОШ Бужениця К.К.

Балахтар Світлана Олександрівна (Балківецька ЗОШ) продемонструвала організацію діяльності шкільного консультативного пункту з питань впровадження НУШ.

Питанням щодо видів контролю з державної мови та критеріїв їх оцінювання, наступності та перспективності у вивченні програмового матеріалу присвятила свій виступ вчитель Тарасовецької загальноосвітньої школи Кіруца Світлана  Володимирівна.

З творчими вправами з української мови ознайомила вчитель Стальнівецького НВК Міцней І.П.

Бузумурга Світлана Ігорівна наголосила на важливості та формах організації системи повторення.

[SvenSoftSocialShareButtons]