Найновіше:

Як відомо, зовнішнє оцінювання вчителів є одним з обов’язкових елементів сертифікації педагогічних працівників.

Наказом Українського центру оцінювання якості освіти від 01 березня 2019 року № 35 затверджено характеристику тесту зовнішнього  оцінювання для вчителів початкової школи.

Зміст тесту визначено Програмою незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів початкової школи, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2019 року № 33.

Загальна кількість завдань тесту – 100 балів.

На виконання тесту відведено 180 хвилин.

Орієнтовний розподіл завдань відповідно до розділів/підрозділів Програми незалежного тестування

 

Розділ/підрозділ програми Частка від загальної кількості завдань
Планування та організація освітнього процесу 14%
Забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку учнів, у т.ч.: 73%
  • система теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти
33%
  • методики навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової освіти
33%
  • педагогіка партнерства/робота з батьками (іншими законними представниками)/педагогічна діагностика
7%
Створення освітнього середовища 13%

  Тест незалежного тестування містить завдання однієї форми:

  • завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-100).

Завдання має основу та чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

 Схема нарахування балів за виконання завдань тесту незалежного тестування:

  • завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюють у 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту незалежного тестування, –

[SvenSoftSocialShareButtons]