Найновіше:

Графік роботи віртуальної школи на листопад 2017 року

Дата, час проведення Навчальний предмет Тема
02.11.2017 (вівторок)

15:30

Англійська мова «Лексичні вправи для формування навичок і вмінь усного мовлення»
07.11.2017

(вівторок)

15:30

Математика «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики. Комбіновані задачі»
09.11.2017

(четвер)

15:30

Географія «Основні форми земної поверхні. Рельєф дна Світового океану»
14.11.2017

(вівторок)

15:30

Українська мова «Складне речення»
16.11.2017

(четвер)

15:30

Математика «Корінь n-ого степеня та його властивості. Степінь із дробовим показником. Ірраціональні рівняння та нерівності.
21.11.2017

(вівторок)

15:30

Історія України «Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії у другій половині ХІХ ст.»
23.11.2017

(четвер)

15:30

Біологія «Органічні сполуки. Білки»
28.11.2017

(вівторок)

15:30

Фізика «Нерівномірий рух»
30.11.2017

(четвер)

15:30

Хімія «Складання рівнянь окисно-відновних реакцій»