Найновіше:

Перелік

закладів освіти району, які визначені як базові та опорні

з актуальних науково-методичних проблем

та навчальних дисциплін

Навчальний заклад Навчальний предмет. Напрямок Зміст
Новоселицька гімназія біологія Упровадження сучасних телекомунікаційних та інтерактивних технологій
початкова освіта Реалізація завдань сучасного етапу реформування початкової освіти
вчителі-логопеди Застосування інтерактивних технологій в корекційній роботі
виховна робота Впровадження проектних технологій у систему виховної роботи закладу освіти
фізика Організація роботи із обдарованими учнями
початкова освіта Впровадження змін у початковій школі
інформатика Підвищення якості знань засобами віртуального навчання
методична робота Підвищення якості роботи із молодими педагогічними працівниками
обслуговуюча праця Використання проектних технологій на уроках обслуговуючої праці
Новоселицький ліцей географія Система роботи з обдарованими учнями
румунська мова та література Впровадження інформаційних технологій
французька мова Вдосконалення методів навчання
українська мова та література Формування компетентної особистості шляхом впровадження особистісно орієнтованого навчання в двомовному середовищі
соціальна педагогіка Превентивно-профілактична діяльність психологічної служби у ЗНЗ
економіка Застосування міжпредметних зв’язків
НВК «Боянська гімназія» наукова робота Шляхи підвищення ефективності роботи науково-дослідної діяльності учнівської молоді
Новоселицька ЗОШ №3 географія Вдосконалення методів навчання
хімія Система роботи з обдарованими дітьми. Розв’язування ускладнених розрахункових задач
біологія Система роботи з обдарованими дітьми
зарубіжна література Розвиток комунікативної компетенції на уроках
англійська мова Інноваційні технології розвитку особистості на уроках
українська мова та література Підвищення якості знань учнів шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій
етика Сімейне виховання на уроках етики
історія Підвищення якості знань учнів з історії шляхом використання інноваційних форм і методів навчання
Ванчиківецька ЗОШ образотворче мистецтво Інноваційні технології навчання
Динівецький НВК основи здоров’я Статеве виховання учнівської молоді
історія Використання матеріалів рідного краю на уроках історії
Драницький НВК хімія Інноваційні технології навчання
учнівське самоврядування Організація діяльності шкільних учнівських формувань
Зеленогайська ЗОШ технічна праця Інтерактивні методи роботи – як засіб активізації навчально-практичної діяльності учнів на уроках
Котелівський НВК біологія Організація позакласної роботи з біології
музика Інноваційні технології навчання
«Захист Вітчизни» Початкова військова підготовка – важлива складова національно-патріотичного виховання молоді
Костичанівська ЗОШ географія Організація роботи в кабінеті географії та географічному майданчику
Магальська ЗОШ інформатика Підвищення якості знань засобами віртуального навчання
Мамалигівська ЗОШ хімія Впровадження інформаційних технологій
інформатика Підвищення якості знань засобами віртуального навчання
Подвірненська ЗОШ хімія Розв’язування ускладнених розрахункових задач з екологічним змістом
Рингацький НВК екологія Організація позакласної роботи з екології. Кабінет екології
практична психологія Профорієнтаційна робота та допрофільне навчання дітей 5-9 класів
Слобідський НВК біологія Демонстративне комп’ютерне моделювання
інформатика Впровадження інформаційних технологій навчання
Топорівська ЗОШ математика Особистісно орієнтоване навчання на уроках математики
Чорнівський НВК екологія Шкільне лісництво
Черленівська ЗОШ правознавство Двомовне вивчення основ правознавства в умовах сучасних реформаційних процесів
ДНЗ с.Зелений гай дошкільне виховання Екологічне виховання дітей дошкільного віку
ДНЗ с.Бояни дошкільне виховання Екологічне виховання дітей дошкільного віку
ДНЗ с.Подвірне дошкільне виховання Превентивне виховання та формування навичок безпеки життєдіяльності в дітей дошкільного віку